Ігрові методики на виявлення лідерів

Усюди, де збираються разом більше двох людей, виникає проблема лідерства. У процесі формування групи, деякі її учасники починають грати активнішу роль, їм віддають перевагу, до їх слів прислухаються з великою повагою, вони набувають домінуючого положення. Таким шляхом відбувається розподіл учасників групи на ведучих і ведених, тобто на лідерів і послідовників.…

Читати далі

Психічне здоров’я та емоційні стани дітей

Психічне здоров’я — стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів та забезпечує адекватну до умов дійсності регуляцію поведінки та діяльності. Зміст поняття не вичерпується медичними та психологічними критеріями, у ньому завжди віддзеркалюються суспільні та групові норми і цінності, які регламентують духовне життя людини (за психологічним тлумачним словником

Читати далі

Адаптація дітей до перебування в таборі

Адаптація (лат. ad — до; aptus — придатний, зручний; aptatio — прилаладнання; пізніше-лат. adaptatio — пристосування) — сукупність пристосувальних реакцій живого організму до умов існування, що змінюються, які вироблені в процесі тривалого еволюційного розвитку (філогенезу) і здатні перетворюватися, удосконалюватися упродовж індивідуального розвитку (онтогенезу).

Читати далі

Особливості конфліктів в дитячому оздоровчому таборі

       Конфлікти — це досить поширена ситуація в спілкуванні і причини їх виникнення можуть бути самими різними. Існують різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. Конфлікт (лат. сonfliktus) — це зіткнення протилежно спрямованих сторін, думок, сил, тому конфлікт…

Читати далі

Як уникнути насильства на вулиці

  Насильство – це фізичний або психічний вплив особи на іншу людину, який порушує її право на особисту недоторканність, з метою досягнення певного особистого «задоволення». Насильства за метою поділяються на три групи: некорисливі; корисливі; які посягають на основи національної або громадської безпеки, а також на авторитет органів державної влади і…

Читати далі